Home » Tag Archives: Biết lỗi của mình

Tag: Biết lỗi của mình

Hãy biết tự nhận lỗi trong cuộc sống

“Chúng ta sống với các khuyết điểm như những mồ hôi của ta, chúng ta không hay biết gì hết. Nó chỉ làm cho người khác khó chịu thôi”(Napoléon II).” Biết tự nhận lỗi Chúng ta nghĩ thế nào về ý nghĩa câu nói trên? Phải chăng chúng ta vẫn tưởng rằng mình không có khuyết điểm, trong khi nó ...

Xem tiếp »