Home » Tag Archives: Dân tộc Châu Á

Tag: Dân tộc Châu Á

Lịch sử và đặc điểm các dân tộc Châu Á

Các dân tộc Châu Á

Một số nước Châu Á như Nhật Bản và Trung Quốc đã có nền tự trị từ lâu đời, nhưng nhiều nước chỉ mới thoát khỏi chế độ thuộc địa. Vào đầu thế kỷ này, phần lớn vùng Trung Đông, toàn bộ bán đảo Ấn Độ, và khu vực rộng lớn Đông Nam Á bị các thực dân Châu Âu ...

Xem tiếp »