Home » Tag Archives: Lấy lòng người khác

Tag: Lấy lòng người khác

Bí quyết thu phục lòng người

Con người cho rằng, tên mình được kẻ khác biết đến là một vinh dự lớn, cho nên họ tìm đủ cách phô bày và truyền nó lại đời sau. Chúng ta đã từng nghe qua : Những người giàu thường biếu tiền cho các văn sĩ để được thấy tên mình trên chỗ đề tặng của tác giả. Những ...

Xem tiếp »